2.png

Har du behov for nye samarbeidspartnere eller trenger du å selge rettigheter for å få gjennomført et prosjekt? Vi hjelper små og store virksomheter med å knytte relevante nettverk samt å bistå med innhenting av nødvendige midler gjennom flere forskjellige kanaler. Med et bredt nettverk innenfor flere samfunnslag og bransjer kan vi hjelpe deg på riktig vei og hjelpe deg med nye relasjoner og støttespillere.

 
 
Copy of Fordeler med Applied marketing analytics (3).png
051-conversation-1.png
 
Navn *
Navn
Det første møtet er helt gratis. Dette gjelder både telefonmøte og myldremøte.
 

Be om et tilbud i dag

Merkebevissthet

Har du innsett verdien av å jobbe målrettet med opplevelsesbasert markedsføring? Sponsing og eventer er de kanalene som gir deg størst sannsynlighet for å engasjere deg direkte med kunden og i stort volum. For å sikre at markedsføringen henger i tråd med dine mål bør du ha en strategi som strekker i et lengre tidsperspektiv.

La Vesper hjelpe deg med å skape en strategi og koble ditt firma med matchende arrangementer som passer dine mål og verdier. Målrettet markedsføring som bygger opp under bedriftens helhetlige strategi er den beste strategien. Den type tenkning vil gi store utslag på merkevarebyggingen de neste årene.

(Bruk trinnmodellen som er brukt på landingssiden under Merkebevissthet)


Be om et tilbud i dag

På nett har vi postulert gjentatte ganger at Content is Key, men i flere sammenhenger har vi isolert innholdet til sosiale medier. Engasjerende og sterke opplevelser ansikt til ansikt med kunden er gjerne den inngangen en bedrift trenger for å skape en sterk merkevare.


For når tradisjonelle mediekanaler som dagspresse og magasiner minsker, og TV står på stedet hvil, øker sponsing sin andel av bedriftenes markedsbudsjetter. Man kan derfor ha stor tro på at sponsing som mediekanal vil kunne øke i kroner.


Vesper hjelper deg med å få mest mulig ut av din sponsoravtale.


Merkeaktivering


Eventer, festivaler eller opplevelsesbasert markedsføring om du vil - er for bedrifter blitt en mer og mer lukrativ markedsføringskanal. Våre erfaringer er at flere arrangører kommer med nye, konkrete og nisjepregede konsepter. Flere bedrifter som tar del i disse arrangementene vil gjerne vise egen kompetanse for å markedsføre og komme i kontakt med målgruppen sin. Dette har vist seg å være en effektiv måte å skape engasjement på - og som du sikkert er kjent med, er engasjement er et nøkkelord i dagens markedsføringsmetodikk.


La Vesper hjelpe deg å skape de gode ideene for å fenge folkemengdene og konkrete return-on-investmenttiltak som øker verdien av ditt sponsorat.De større selskap ønsker gjerne stor grad av eksponering, men en mer “hands-off”-tilnærming. Vi ser likevel fra tidligere arrangement at de som kommer best ut av det er de kreative innslagene - og disse kommer gjerne fra de små bedriftene.

For når tradisjonelle mediekanaler som dagspresse og magasiner minsker, og TV står på stedet hvil, øker sponsing sin andel av bedriftenes markedsbudsjetter. Man kan derfor ha stor tro på at sponsing som mediekanal vil kunne øke i kroner selv med vanskeligere økonomiske tider i Norge.

Det er derimot viktig at man har i bakhodet at under økonomisk press, vil bedriftene velge med omhu hvor pengene skal gå. La oss hjelpe deg å få mest mulig utav din sponsoravtale, enten du er på utkikk etter sponsorer eller er en sponsor.

Copy of Fordeler med Applied marketing analytics (2).png