Styrk din bedrifts gjennomslagskraft og operer som de store gutta gjennom å benytte Applied Marketing Analytics til å assimilere data din bedrift allerede sitter på, og innhent ny data som gjør at du kan utrette mer, med mindre arbeid og en lavere kostnad.

— Vesper
 
Digital synlighet.png

Hvorfor ta i bruk et outsourcet støtteapparat?

Det er ingen tvil om at din bedrift stadig samler inn ny data gjennom sosiale medier og andre plattformer, men få vet hva de skal gjøre med denne informasjonen for å få bedriften fremover. Og hva er poenget med all den informasjonen?

Dagens næringsliv er i en kontinuerlige utvikling og utviklingen skjer raskere enn det bedrifter klarer å tilpasse seg. Med mer mektige og uforutsigbare kunder er det nå viktigere å forstå driverne av gode resultater. Selv med tilgang til et stort volum data er det vanskelig å filtrere ut hva som kan brukes og ikke. 

Du som beslutningstaker har aldri hatt en vanskeligere oppgave i å plukke ut rett informasjon om konkurrenter, kunder, marked og ta innsiktsfulle beslutninger basert på dette.

Fordeler med Applied marketing analytics (1).png

Nødvendig kompetanse, reduserte kostnader og nye perspektiver

Fordelen med å ta i bruk et outsourcet kompetanseteam handler om å få på plass nødvendig og oppdatert kunnskap, redusere store kostnader knyttet til å ansette og bruke unødvendig tid på områder hvor bedriften mangler kompetanse.

Det viktigste er at du får et utenfra - og inn perspektiv som kan være oppklarende og avgjørende for måten vi angriper markedsførings taktikkene på.

La datamaskiner og avansert programvare vise vei for fremtidige markedsføringsinitiativer og få mest mulig ut av hver eneste detalj.

 
 
Fordeler med Applied marketing analytics.png
 
 
web-marketing-analytics.jpg

Som en av få aktører tilbyr Vesper deg en sjanse til å få et oppdatert støtteapparat for å veilede deg og komme med tiltak du alene kanskje ikke visste var mulig. Dette er en sanntids-tjeneste som gjør det enklere for deg å være fleksibel og være en del av utviklingen. 

Har du spørsmål eller ønsker å ta i bruk våre tjenester? Book et gratis evalueringsmøte med oss så ser vi på din virksomhets behov og ser på hvordan vi kan hjelpe deg.

 
5.png